суббота, 21 июля 2012 г.

Նոր Կտակարանի ընթերցում

Մատթեոսի Ավետարան

Մարկոսի Ավետարան


Ղուկասի ավետարան


Հովհաննեսի Ավետարան


Գործք Առաքելոց


Պողոս առաքյալի նամակը հռոմեացիներին


Պողոս առաքյալի I նամակը կորնթացիներին


Պողոս առաքյալի II նամակը կորնթացիներին


Պողոս առաքյալի նամակը գաղատացիներին


Պողոս առաքյալի նամակը եփեսացիներին


Պողոս առաքյալի նամակը փիլիպպեցիներին


Պողոս առաքյալի նամակը կողոսացիներին


Պողոս առաքյալի I և II նամակները թեսաղոնիկեցիներին


Պողոս առաքյալի I և II նամակները Տիմոթեոսին


Պողոս առաքյալի նամակը Տիտոսին


Պողոս առաքյալի նամակը Փիլիմոնին


Պողոս առաքյալի նամակը եբրայեցիներին

Հակոբոս առաքյալի ընդհանրական նամակը 


Պետրոս առաքյալի I և II ընդհանրական նամակները


Հովհաննես առաքյալի I, II և III  ընդհանրական նամակները


Հուդա առաքյալի ընդհանրական նամակը 


Հովհաննես առաքյալի Հայտնությունը

Комментариев нет:

Отправить комментарий